Образец написания заявления о зачислении в I класс

Дырэктару Лядзецкай сярэдняй школы

Ляшук А.М.

ад _____________________________

_______________________________

     (прозвішча, ініцыялы  аднаго з законных прадстаўнікоў)

зарэгістраванага (ай) па месцы жыхарства ________________________ ____________________________________________________________________

                                     (адрас)

кантактны тэлефон: _________________ __________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

Прашу залічыць маё дзіця ______________________________________ _______________________________________________ года нараджэння,

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

якое пражывае па адрасе: ____________________________________________ ______________________________________________________________

у ______ клас з беларускай мовай навучання.

Са Статутам установы адукацыі азнаёмлены (а).

Абавязуюся забяспечыць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, якія ўстаноўлены актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 

 

“____” _____________ 20____г.        _____________/_____________

                   (дата)                                                                                    (подпіс)                              (расшыфроўка)