Образец написания заявления о зачислении на факультативные занятия

Дырэктару Лядзецкай сярэдняй школы
Ляшук А.М.
ад _______________________________
             (прозвішча, ініцыялы аднаго з законных прадстаўнікоў)
 
 
 
ЗАЯВА
__________
         (дата)
 
Прашу Вас залічыць майго(маю) сына (дачку) _________________
_________________________________ вучня (вучаніцу)_________класа, на заняткі факультатыва_________________________________________
______________________________________________________________
 
 _______________                                            ______________________
            (подпіс)                                                                                                                    (расшыфроўка подпісу)