АЛГАРЫТМ ПАСТРАЕННЯ ВУЧЭБНАГА ЗАНЯТКА Ў СІСТЭМЕ КАМПЕТЭНТНАСНАЙ АДУКАЦЫІ

Алгарытм пастраення вучэбнага занятка ў сістэме кампетэнтнаснай адукацыі:

Пастаноўка мэт адукацыі

Матывацыя на вучэбную дзейнасць

Адбор зместу адукацыі

Выбар форм і метадаў арганізацыі адукацыйнага працэсу

Ацэнка адукацыйных вынікаў і рэфлексія