Выкарыстанне тэхнік візуалізацыі, інтэрактыўных практыкаванняў на вучэбных занятках па гісторыі для развіцця пазнавальнай актыўнасці