Цели и задачи

Мэта:

Стварэнне умоў для рэалізацыі даступнасці, якасці і эфектыўнасці адукацыі, якія садзейнічаюць развіццю маральнай, гарманічна развітай, фізічна здаровай асобы, здольнай да творчасці, самаразвіцця і самавызначэння.

Задачы:

1. Павысіць прафесійную кампетэнтнасць педагагічных работнікаў у пытаннях выкарыстання метадаў і прыёмаў актывізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці навучэнцаў у адпаведнасці з іх адукацыйнымі патрэбамі.

2. Павысіць узровень вучэбнай матывацыі ў навучэнцаў праз арганізацыю кантрольна-ацэначнай дзейнасці з выкарыстаннем тэставых асяроддзяў на вучэбных занятках з улікам спецыфікі выкладаемага вучэбнага прадмета.

3. Фарміраваць у навучэнцаў грамадзянска-патрыятычную свядомасць і сацыяльна значныя асобасныя якасці праз выкарыстанне адукацыйнай прасторы ўстановы адукацыі.

4. Фарміраваць у навучэнцаў навыкі арганізацыі здаровага ладу жыцця праз развіццё здароўезберагальнага і здароўефарміруючага асяроддзя ва ўстанове адукацыі.